×
TUR
KAYÜ Anasayfa
Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği

Bölüm Misyonu & Vizyonu

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, misyonunu akademik mükemmeliyet ve Bilgisayar Mühendisliği’nde öncülük çerçevesi içinde değerlendirmektedir. Bu çerçeve içinde Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nün misyonu, odak noktasında öğrenci olan, ilkeleri ortak, hedefler konusunda hemfikir, yeniliklere açık, karşılıklı sevgi ve saygıya duyarlı aynı zamanda sosyal sorumluluk taşıyan karakterlere sahip akademik bir toplulukta bilişim bilgisinin toplanması, geliştirilmesi ve aktarılmasıdır. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü kendisini, akademik ve sosyal programlarla hayat boyu süren öğrenmeye, araştırma faaliyetleriyle yeni bilgilerin üretilmesine, lisans programıyla ulusal ve uluslararası platformda kuvvetli bir cazibe merkezi olmaya adamıştır. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü sadece bilimsel gelenekleri değil, aynı zamanda sosyal, demokratik, ahlaki değerleri, insanlığın ortak değerlerini paylaşmayı, eleştirel bakış açısı kazandırmayı ve öğrencilerinin kendi beceri ve motivasyonlarını kuvvetlendiren eğitim programlarını da önemsemektedir. Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri topluma yansıtan, öğrencilerini hayata geniş bir yelpazede hazırlamayı ve lisansüstü eğitim fırsatını yakalayabilecek iyi bilgilendirilmiş bireyler olarak eğitmeyi amaçlar. Bu ilkeleri, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü vizyon olarak kabul etmektedir.

Mezuniyet Sonrası İmkânlar 

İçinde yaşadığımız bilgi ve iletişim çağının bir sembolü olan bilgisayar, hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olmuş durumdadır. Eğitimden alışverişe, üretimden eğlenceye kadar her alanda bilgisayar kullanımının artması, bilgisayar teknolojisini bilinçli olarak kullanabilen, iyi yetişmiş uzmanlara olan gereksinmeyi arttırmaktadır. Bilgisayar mühendisleri, endüstriyel, ticari, askeri ve tüketiciye yönelik geniş çaplı uygulamalar için bilgisayar teknolojileri tasarlar, geliştirir ve gerçekleştirir. Bilgisayar mühendisleri devletten özel sektöre, eğitimden danışmanlığa birçok sahada iş bulabilmektedirler. Hatta ürün ve sistemleri için bilgisayar mühendisliğine ihtiyaç duymayan bir şirket bulmak zordur. Günümüzde bilgisayar mühendisleri yaygın olarak dijital televizyon ve fotoğrafçılık, sanal toplantı teknolojisi, akıllı otobanlar, kontrol sistemleri, yeni otomobil teknolojileri, akıllı telefonlar, güvenlik sistemleri, teleskoplar, uçaklar ve uzay araçları gibi bilgisayarların yeni uygulama alanlarında çalışmaktadırlar. Bilgisayar mühendisleri genellikle başka mühendisler ve başka disiplinlerden insanlarla takım çalışması yaparlar. Bilgisayar mühendislerinin çalışabileceği sektörlerden bazıları şunlardır:

 • Yazılım ürün ve servisleri geliştirme,
 • Bilgisayar ağları, kablosuz algılayıcı ağlar, akıllı şebekeler, akıllı telefonlar,
 • Bilgi yönetim sistemleri, karar destek sistemleri,
 • Müşteri hizmetleri, internet bankacılığı, ATM’ler, borsa, yatırım kararları, sigorta planlamacılığı,
 • Elektronik eşya,
 • Otomobil üretim ve üretim planlaması,
 • Taşımacılık hizmetleri, uçuş planlama,

Bilgisayar Mühendisliği mezunları yukarıdaki iş imkânlarına ek olarak akademik kariyer yapma imkânına da sahiptir. Bilgisayar mühendisliği bölümü olarak aşağıda belirtilen amaçları gerçekleştirmekteyiz:

 • Bilimsel bir disiplin olarak, bilgisayar bilimlerinin kuramsal temellerinin öğretilmesi,
 • Bir mühendislik disiplini olarak, problemlerin matematiksel modellerinin oluşturulma ve işlenme yöntemlerinin incelenmesi,
 • Bir uygulamalı mühendislik disiplini olarak, sorun çözmek amacıyla geliştirilmiş modern yazılım/donanım araç ve yöntemlerinin kullanılması ve öğretilmesi.

Bilgisayar Mühendisliği Program Çıktıları 

 1. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşu ve Atatürk İlke ve İnkılâpları hakkında bilgi sahibi olur.
 2. Türkçenin yapısal özelliklerini kavrar. Türkçeyi kullanarak etkili iletişim kurar ve araştırma, okuma ve bilgilenme yeteneklerini geliştirir.
 3. Bir yabancı dil kullanarak alanındaki gelişmeleri takip ederek, alanı ile ilgili yabancı dilde kaynak taraması yapabilir.
 4. Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi kazanır.
 5. Genel mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme, formüle etme ve çözme becerisi kazanır.
 6. Gerçek yaşamdan öğrenme, çıkarsama, optimizasyon, tahminleme, sınıflandırma ve tanıma problemlerini yapay zeka ile çözme yeteneği kazanır.
 7. Bilgisayar Mühendisliğine özgü problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi kazanır.
 8. Yazılım ile ilgili temel kavramları kullanarak, program geliştirebilir.
 9. Temel bilgisayar donanımı, yazılımı ve sistem güvenliği hakkında bilgi ve beceri sahibi olur.
 10. İşletim sistemleri hakkında bilgi sahibi olur.
 11. Veritabanı kurulumu, bakımı ve kontrollerini yapabilir.
 12. Bilimsel ve kültürel etkinliklere katılır.
 13. Ofis yazılımlarını ileri seviyede kullanabilir.
 14. Temel robotik kodlama kavramlarını bilir.
 15. İstenenleri sağlayacak biçimde bir sistemi ya da süreci tasarlayabilir.
 16. Bireysel/grup içerisinde ya da disiplinler arası ekiplerle çalışabilme becerisi kazanır.
 17. Mesleki ve etik sorumluluk bilincini benimser.
 18. Verileri kullanarak grafikler ve animasyonlar oluşturabilir.
 19. Yeniliklere ve gelişen teknolojiye uyum sağlayabilmek için, kendini sürekli yenileme ve araştırmacı yeteneğini geliştirir.
 20. Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır.
 21. Proje yönetimi, risk yönetimi, girişimcilik, yöneticilik becerisi, sürdürülebilirlik gibi konularda temel düzeyde bilgi ve beceri kazanır.
 22. Elektrik ve elektronik ile ilgili temel bilgileri kavrar.