×
TUR ENG
KAYÜ Anasayfa
Hakkımızda
Hakkımızda

MÜHENDİSLİK, MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ

Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültemiz 18 Mayıs 2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla Kayseri Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulmuştur. Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü’nün, Üniversitemiz bünyesinde bölüm ve anabilim dalları açılması konusundaki teklifi 16.01.2019 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 Sayılı Kanun'un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, Fakültemiz bünyesinde Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mimarlık ve Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümleri açılmıştır. Ayrıca Mühendislik Temel Bilimleri Bölümünün açılması da 04/12/2019 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı ile uygun görülmüştür. Yazılım Mühendisliği Bölümünün açılması da 07.04.2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı ile uygun görülmüştür. Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi olarak, eğitim ve öğretim kalitesini geliştirerek, değişen koşullara uyumunu sağlayacak kurumsal kapasite ve kültür altyapısını oluşturarak, bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak girişimci ve proje odaklı çalışmayı benimsemekteyiz.