×
TUR
KAYÜ Anasayfa
Akademik Personel
Akademik Personel
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Ad Soyad
: Dr. Öğr. Ü. Murat TAŞYÜREK
Görev
: Bölüm Başkanı
Telefon
: +90 352 504 38 38 / 21351
E-Posta
: murattasyurek@kayseri.edu.tr
Ad Soyad
: Dr. Öğr. Ü. Nuh AZGINOĞLU
Görev
: Bölüm Başkan Yardımcısı
Telefon
: +90 352 504 38 38 / 21352
E-Posta
: nuhazginoglu@kayseri.edu.tr
Ad Soyad
: Dr. Öğr. Ü. Serhat HIZLISOY
Görev
: Bölüm Başkan Yardımcısı
Telefon
: +90 352 504 38 38 / 21353
E-Posta
: serhathizlisoy@kayseri.edu.tr
Ad Soyad
: Dr. Öğr. Ü. Recep Sinan ARSLAN
Görev
: Doktor Öğretim Üyesi
Telefon
: +90 352 504 38 38 / 21354
E-Posta
: recepsinanarslan@kayseri.edu.tr
Ad Soyad
: Arş. Gör. Sümeyye AYDIN
Görev
: Araştırma Görevlisi
Telefon
: +90 352 504 38 38 / 21355
E-Posta
: sumeyyeaydin@kayseri.edu.tr
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Ad Soyad
: Doç. Dr. Engin Cemal MENGÜÇ
Görev
: Bölüm Başkanı
Telefon
: +90 352 504 38 38 / 21341
E-Posta
: enginmenguc@kayseri.edu.tr
Ad Soyad
: Dr. Öğr. Ü. Ekin ASLAN
Görev
: Bölüm Başkan Yardımcısı
Telefon
: +90 352 504 38 38 / 21342
E-Posta
: ekinaslan@kayseri.edu.tr
Ad Soyad
: Dr. Öğr. Ü. Nimet KORKMAZ
Görev
: Bölüm Başkan Yardımcısı
Telefon
: +90 352 504 38 38 / 21343
E-Posta
: nimetkorkmaz@kayseri.edu.tr
Ad Soyad
: Dr. Öğr. Ü. Rıdvan DEMİR
Görev
: Doktor Öğretim Üyesi
Telefon
: +90 352 504 38 38 / 21344
E-Posta
: ridvandemir@kayseri.edu.tr
Ad Soyad
: Arş. Gör. Buket ÇOLAK GÜVENÇ
Görev
: Araştırma Görevlisi
Telefon
: +90 352 504 38 38 / 21345
E-Posta
: buketguvenc@kayseri.edu.tr
Mimarlık Bölümü

Ad Soyad
: Arş. Gör. Nurefşan BATMAZ
Görev
: Araştırma Görevlisi
Telefon
: +90 352 504 3838 Dahili: 21320
E-Posta
: nurefsanbatmaz@kayseri.edu.tr
Ad Soyad
: Arş. Gör. Rümeysa KANMIŞ
Görev
: Araştırma Görevlisi
Telefon
: +90 352 504 3838 / 21321
E-Posta
: rbaskaya@kayseri.edu.tr
Mühendislik Temel Bilimleri Bölümü

Ad Soyad
: Prof. Dr. Ercan KARAKÖSE
Görev
: Bölüm Başkanı
Telefon
: +90 352 504 38 38 / 21332
E-Posta
: ekarakose@kayseri.edu.tr
Ad Soyad
: Prof. Dr. Ertuğrul ŞAHMETLİOĞLU
Görev
: Profesör Doktor
Telefon
: +90 352 504 38 38 / 21331
E-Posta
: sahmetlioglu@kayseri.edu.tr
Ad Soyad
: Doç. Dr. Bahatdin DAŞBAŞI
Görev
: Doçent Doktor
Telefon
: +90 352 504 38 38 / 21333
E-Posta
: bdasbasi@kayseri.edu.tr