×
TUR ENG
KAYÜ Anasayfa
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Web Sayfasına ulaşmak için tıklayınız.


Kuruluş:


Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültemiz 18 Mayıs 2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla Kayseri Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulmuştur. Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü’nün, üniversitemiz bünyesinde bölüm ve anabilim dalları açılması konusundaki teklifi, 16.01.2019 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 Sayılı Kanun'un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, fakültemiz bünyesinde açılan diğer bölümlerle birlikte Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü de açılmıştır.


Kazanılan Derece:


Elektrik - Elektronik Mühendisliği, Lisans DerecesiProgram Profili:

Elektrik - Elektronik Mühendisliği günümüzde teknolojinin hızla ilerlemesi sonucu değişen pazar koşulları ve müşteri beklentileri ile ortaya çıkan, çok disiplinli ve tümleşik bir mühendislik dalıdır. Bu doğrultuda mezunlarının akademik ve endüstriyel alanlarda; mevcut sistemlerin iyileştirilmesi veya mevcut sistemlerin yerini alacak daha hızlı ve daha güvenilir teknolojilerin geliştirilmesi konusunda yoğun çalışmalar yaptığı, farklı problemlerin çözümünde yeni teknolojilerin geliştirilmesinin hedeflendiği bir mühendislik programıdır.


Bölüm Misyonu:


Uluslararası seviyede araştırma ve geliştirme rekabetinin sınırlarını zorlayan, yüksek meslek ahlakı edinmiş, insani değerlerine sahip çıkan, alanındaki en yeni teknolojileri ve gereksinimleri takip edebilecek ve bilgilerini güncelleyebilecek düzeyde teorik ve pratik bilgilerle donatılmış ve bu sayede çağımız problemlerine kalıcı ve yaratıcı çözümler getirebilen, analitik düşünme, problem çözme ve modelleme becerilerine sahip araştırmacı mühendisler yetiştirmektir.


Bölüm Vizyonu:


Bölümümüz öğrencilerine ve mezunlarına güncel teknolojik donanımı sağlamak, Elektrik - Elektronik Mühendisliğinin gerektirdiği kalıcı pratik tecrübeyi edindirmek, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel, teknolojik ve akademik faaliyetlerde etkin rol almak ve toplumsal gelişime katkı sağlamaktır.


Mezunların İstihdam Profilleri


Elektrik Elektronik Mühendisliği mezunları, çeşitli kamu ve özel sektör kuruluşlarında elektrik, elektronik, donanım, telekomünikasyon, kontrol ve otomasyon, araştırma ve geliştirme, savunma sanayi, havacılık gibi birçok alanda çalışmak üzere istihdam edilebilirler. Girişimci olmak isteyen mezunların ve hatta öğrencilerin kendi iş fikirlerini geliştirip özel sektör ve kamu kurumlarının desteği ile şirket kurabilme imkânları vardır. Ayrıca;

  • TÜBİTAK ve diğer Ar-Ge destek kurumlarının belirlemiş olduğu öncelikli desteklenmesi gereken alanların birçoğu Elektrik - Elektronik Mühendisliği konularını kapsamaktadır.
  • Elektrik Elektronik Mühendisliği ülkemizin yerli ve milli teknolojilerinin geliştirilmesi ve üretilmesi bakımından büyük bir iş imkânı potansiyeline sahiptir.
  • Bölüm mezunları kendi ilgi alanları doğrultusunda farklı anabilim dallarında yüksek lisans ve doktora eğitimlerine devam edebilirler.


Üst Derece Programlarına Geçiş


Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla; kendi alanlarında veya alanları ile ilişkili farklı anabilim dallarında Yüksek Lisans ve Doktora öğrenimi görebilirler.


TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ek Dosya İçin Tıklayınız.

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yüksek Lisans Ders Programı için Tıklayınız.

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Doktora Ders Programı için Tıklayınız.

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisans Ders Programı için Tıklayınız.

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yüksek Lisans Ders Programı için Tıklayınız.

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Doktora Ders Programı Tıklayınız.

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisans Ders Programı için Tıklayınız.

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisans Ders Programı için Tıklayınız.


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Ali DURMUŞ

Mail: alidurmus@kayseri.edu.tr

Katalog Sorumlusu: Dr. Öğr. Üyesi Nimet KORKMAZ

Mail: nimetkorkmaz@kayseri.edu.tr