×
TUR
KAYÜ Anasayfa
Fakülte Yönetim Kurulu
Fakülte Yönetim Kurulu
Ad Soyad
: Prof. Dr. Okan KARAHAN
Görev
: Dekan
Telefon
: +90 352 504 38 38 / 21310
E-Posta
: okarahan@kayseri.edu.tr
Açıklama
: Başkan
Ad Soyad
: Prof. Dr. Semra AKSOYLU
Görev
: Rektör Yardımcısı
Telefon
: +90 352 207 6666 / 43502
E-Posta
: aksoylu@kayseri.edu.tr
Açıklama
: Üye
Ad Soyad
: Prof. Dr. Ercan KARAKÖSE
Görev
: Bölüm Başkanı
Telefon
: +90 352 504 38 38 / 21332
E-Posta
: ekarakose@kayseri.edu.tr
Açıklama
: Üye
Ad Soyad
: Prof. Dr. Ertuğrul ŞAHMETLİOĞLU
Görev
: Profesör Doktor
Telefon
: +90 352 504 38 38 / 21331
E-Posta
: sahmetlioglu@kayseri.edu.tr
Açıklama
: Üye
Ad Soyad
: Doç. Dr. Neslihan DEMİREL
Görev
: Doçent Doktor
Telefon
: +90 352 438 0664 / 43557
E-Posta
: ndemirel@kayseri.edu.tr
Açıklama
: Üye
Ad Soyad
: Doç. Dr. Sedat PER
Görev
: Doçent Doktor
Telefon
: +90 352 504 3838 / 42045
E-Posta
: sedatper@kayseri.edu.tr
Açıklama
: Üye
Ad Soyad
: Dr. Öğr. Ü. Fatma KILIÇ DOKAN
Görev
: Doktor Öğretim Üyesi
Telefon
: +90 542 674 6557
E-Posta
: fatmakilic@kayseri.edu.tr
Açıklama
: Üye
Ad Soyad
: Vedat SOLMAZ
Görev
: Fakülte Sekreteri
Telefon
: +90 352 504 38 38 / 21314
E-Posta
: vsolmaz@kayseri.edu.tr
Açıklama
: Raportör