×
TUR ENG
KAYÜ Anasayfa
Mühendislik Temel Bilimleri
Mühendislik Temel Bilimleri

Kuruluş:


Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültemiz 18 Mayıs 2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla Kayseri Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulmuştur. Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü’nün, üniversitemiz bünyesinde bölüm ve anabilim dalları açılması konusundaki teklifi, 16.01.2019 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 Sayılı Kanun'un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, fakültemiz bünyesinde açılan diğer bölümlerle birlikte Bilgisayar Mühendisliği Bölümü de açılmıştır.Program Profili:

Kayseri Üniversitesi Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Fakültesi bünyesinde yer alan Mühendislik Temel Bilimleri Bölümü fakültenin ihtiyaç duyduğu temel bilimler alanındaki derslerin verilmesini sağlamaktadır. Mühendislik Temel Bilimleri Bölümü sayesinde lisans ve lisansüstü mühendislik programlarında öğrenim gören mühendislik öğrencilerinin temel bilimler alanında güçlü bir altyapıya sahip olmaları hedeflenmektedir. Mühendislik lisans öğrencilerine verilecek Matematik, Fizik ve Kimya dersleri ile öğrencilerin disiplinler-arası çalışmalar yapması teşvik edilecektir. Mühendislik Temel Bilimleri Bölümü sayesinde mühendislik lisans ve lisansüstü öğrencilerinin Matematik, Fizik ve Kimya branşlarında ilgi duydukları bir alanında açılacak derslerle derinlemesine bilgi kazanmaları sağlanmaktır. Ayrıca, üniversitemizin diğer birimlerinin ders programlarında bulunan Matematik, Fizik ve Kimya dersleri için de bölüm tarafından verilmektedir.Bölüm Misyonu:


Uygulama ve proje odaklı, iş dünyası ile bütünleşen, bölgesel kalkınmaya katkı sağlayan, öğrenci merkezli yaklaşımla nitelikli ve evrensel değerlere saygılı insan gücü yetiştirmektir.Bölüm Vizyonu:


Yaptığı nitelikli araştırma ve lisans/lisansüstü seviyesinde verdiği derslerle üniversite sanayi işbirliğini sağlamada öncü ve yenilikçi bir bölüm olmaktır.


TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ek Dosya İçin TIKLAYINIZ..


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Ercan KARAKÖSE

Mail: ekarakose@kayseri.edu.tr

Katalog Sorumlusu: Doç. Dr. Bahatdin DAŞBAŞI

Mail: bdasbasi@kayseri.edu.tr