×
TUR ENG
KAYÜ Anasayfa
Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği Web Sayfasına ulaşmak için tıklayınız.


Kuruluş:


Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültemiz 18 Mayıs 2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla Kayseri Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulmuştur. Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü’nün, üniversitemiz bünyesinde bölüm ve anabilim dalları açılması konusundaki teklifi, 16.01.2019 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 Sayılı Kanun'un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, fakültemiz bünyesinde açılan diğer bölümlerle birlikte Bilgisayar Mühendisliği Bölümü de açılmıştır.


Kazanılan Derece:


Bilgisayar Mühendisliği, Lisans Derecesi


Program Profili:


Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, sağlam bir temel ve mühendislik bilimleri altyapısı üzerine edindikleri bilgisayar mühendisi ünvanı ile ulusal ya da uluslar arası bilişim kuruluşlarında veya akademik alanda nitelikli iş bulabilen, var olan bir sistemdeki işleyişi çözümleyebilen, problemleri belirleyip özgün ve yaratıcı çözüm yolları bulabilen, yeni bir sistemi tasarlayıp projelendirebilen, iş yaşamında ilerleme sağlayacak bireysel ve takım çalışması yapabilme, kendisini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme, yabancı dilde yazılmış kaynakları izleyebilme becerileri gelişmiş, yeniliklere açık ve özgüven sahibi ve tüm bunların yanı sıra çağımızın sorunlarına duyarlı ve bu duyarlılığın gerektirdiği sorumlulukla mesleğini yerine getiren, etik ilkelere uygun hareket edebilen bilgisayar mühendisleri yetiştirmek üzere kuram ve uygulamayı bağdaştırarak her iki açıdan da en iyi şekilde öğrencilerimizi eğitmeyi hedefleyen bir eğitim planı yürütmektedir. Program, hem temel mühendislik bilimleri hem de bilgisayar mühendisliği ile ilgili zorunlu dersleri içermektedir. Ayrıca, eğitim planında zorunlu derslerin yanı sıra öğrencilerin kendi tercihlerine göre seçebilecekleri seçimlik dersler de bulunmaktadır. Böylece Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, ulusal ve uluslar arası ölçekte, Bilgisayar Mühendisliği mesleğinin her alanında hizmet verebilecek bilgi ve becerilerle donatılmış, alanındaki gelişmeleri takip ederek kendini geliştiren, takım çalışmasına yatkın, sorgulayıcı, etik değerlere önem veren, çağdaş mühendisler yetiştirmektedir.


Bölüm Misyonu:


Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, misyonunu akademik mükemmeliyet ve Bilgisayar Mühendisliği’nde öncülük çerçevesi içinde değerlendirmektedir. Bu çerçeve içinde Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nün misyonu, odak noktasında öğrenci olan, ilkeleri ortak, hedefler konusunda hemfikir, yeniliklere açık, karşılıklı sevgi ve saygıya duyarlı aynı zamanda sosyal sorumluluk taşıyan karakterlere sahip akademik bir toplulukta bilişim bilgisinin toplanması, geliştirilmesi ve aktarılmasıdır. 


Bölüm Vizyonu:


Bilgisayar Mühendisliği Bölümü kendisini, akademik ve sosyal programlarla hayat boyu süren öğrenmeye, araştırma faaliyetleriyle yeni bilgilerin üretilmesine, lisans programıyla ulusal ve uluslararası platformda kuvvetli bir cazibe merkezi olmaya adamıştır. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü sadece bilimsel gelenekleri değil, aynı zamanda sosyal, demokratik, ahlaki değerleri, insanlığın ortak değerlerini paylaşmayı, eleştirel bakış açısı kazandırmayı ve öğrencilerinin kendi beceri ve motivasyonlarını kuvvetlendiren eğitim programlarını da önemsemektedir. Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri topluma yansıtan, öğrencilerini hayata geniş bir yelpazede hazırlamayı ve lisansüstü eğitim fırsatını yakalayabilecek iyi bilgilendirilmiş bireyler olarak eğitmeyi amaçlar. Bu ilkeleri, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü vizyon olarak kabul etmektedir.


Mezunların İstihdam Profilleri


İçinde yaşadığımız bilgi ve iletişim çağının bir sembolü olan bilgisayar, hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olmuş durumdadır. Eğitimden alışverişe, üretimden eğlenceye kadar her alanda bilgisayar kullanımının artması, bilgisayar teknolojisini bilinçli olarak kullanabilen, iyi yetişmiş uzmanlara olan gereksinmeyi arttırmaktadır. Bilgisayar mühendisleri, endüstriyel, ticari, askeri ve tüketiciye yönelik geniş çaplı uygulamalar için bilgisayar teknolojileri tasarlar, geliştirir ve gerçekleştirir. Bilgisayar mühendisleri devletten özel sektöre, eğitimden danışmanlığa birçok sahada iş bulabilmektedirler. Hatta ürün ve sistemleri için bilgisayar mühendisliğine ihtiyaç duymayan bir şirket bulmak zordur. Günümüzde bilgisayar mühendisleri yaygın olarak dijital televizyon ve fotoğrafçılık, sanal toplantı teknolojisi, akıllı otobanlar, kontrol sistemleri, yeni otomobil teknolojileri, akıllı telefonlar, güvenlik sistemleri, teleskoplar, uçaklar ve uzay araçları gibi bilgisayarların yeni uygulama alanlarında çalışmaktadırlar. Bilgisayar mühendisleri genellikle başka mühendisler ve başka disiplinlerden insanlarla takım çalışması yaparlar. Bilgisayar mühendislerinin çalışabileceği sektörlerden bazıları şunlardır:

  • Yazılım ürün ve servisleri geliştirme,
  • Bilgisayar ağları, kablosuz algılayıcı ağlar, akıllı şebekeler, akıllı telefonlar,
  • Bilgi yönetim sistemleri, karar destek sistemleri,
  • Müşteri hizmetleri, internet bankacılığı, ATM’ler, borsa, yatırım kararları, sigorta planlamacılığı,
  • Elektronik eşya,
  • Otomobil üretim ve üretim planlaması,
  • Taşımacılık hizmetleri, uçuş planlama,

Bilgisayar Mühendisliği mezunları yukarıdaki iş imkânlarına ek olarak akademik kariyer yapma imkânına da sahiptir. Bilgisayar mühendisliği bölümü olarak aşağıda belirtilen amaçları gerçekleştirmekteyiz:

  • Bilimsel bir disiplin olarak, bilgisayar bilimlerinin kuramsal temellerinin öğretilmesi,
  • Bir mühendislik disiplini olarak, problemlerin matematiksel modellerinin oluşturulma ve işlenme yöntemlerinin incelenmesi,
  • Bir uygulamalı mühendislik disiplini olarak, sorun çözmek amacıyla geliştirilmiş modern yazılım/donanım araç ve yöntemlerinin kullanılması ve öğretilmesi.


Üst Derece Programlarına Geçiş


Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla; kendi alanlarında veya alanları ile ilişkili farklı anabilim dallarında Yüksek Lisans ve Doktora öğrenimi görebilirler.


TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ek Dosya İçin Tıklayınız.

Ders Müfredatı için Tıklayınız.

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisans Ders Programı için Tıklayınız.


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Bölüm Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Murat TAŞYÜREK

Mail: murattasyurek@kayseri.edu.tr

Katalog Sorumlusu: Dr. Öğr. Üyesi Nuh AZGINOĞLU

Mail: nuhazginoglu@kayseri.edu.tr