×
TUR ENG
KAYÜ Anasayfa
Komisyonlar
Komisyonlar
Birim Kalite Komisyonu
Stratejik Plan Hazırlama Komisyonu
Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu / Mühendislik Temel Bilimleri
Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu / Bilgisayar Mühendisliği
Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu / Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Komisyonu
Erasmus Komisyonu
Yönetmelik Hazırlama Komisyonu
Etik Kurulu Komisyonu
Dr. Öğr. Üyesi Recep Sinan ARSLAN
Burs Komisyonu
Dr. Öğr. Üyesi Nuh AZGINOĞLU
Web Sayfası Komisyonu
Risk Değerlendirmesi Komisyonu