×
TUR ENG
KAYÜ Anasayfa
Yazılım Mühendisliği
Yazılım Mühendisliği

Yazılım Mühendisliği Web Sayfasına ulaşmak için tıklayınız.


Kuruluş

Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültemiz 18 Mayıs 2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla Kayseri Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulmuştur. Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü’nün, üniversitemiz bünyesinde bölüm ve anabilim dalı açılması konusundaki teklifi, 07.04.2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 Sayılı Kanun'un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, fakültemiz bünyesinde birlikte Yazılım Mühendisliği Bölümü açılmıştır.Kazanılan Derece

Yazılım Mühendisliği, Lisans DerecesiBölüm Misyonu

Misyonumuz öğrencilere, bilimsel ve teknolojik gelişmeler yakından izlenerek çağdaş bir mühendislik eğitimi verilerek; kısa bir sürede yazılım geliştirme dünyasına entegre olmaları sağlayan, yeniliklere açık, mühendislik problemlerini çözebilen, analitik düşünme yeteneğine sahip, yazılım geliştirme süreçlerinin her adımına vakıf öğrenciler yetiştiren, araştırma-geliştirme ve danışmanlık hizmetleri sunan; üniversite-sanayi iş birliğine önem veren, uluslararası akredite olmuş bir bölüm olmaktır.Bölüm Vizyonu

Vizyonumuz yetkin ve yenilikçi çözümler üretebilen yazılım mühendisleri yetiştirmek, güncel teknolojiler ile yenilikçi yaklaşımlar üretmek, alanında önde gelen yazılım mühendisliği bölümü olmaktır.Mezuniyet Sonrası İmkanlar

Yazılım mühendisliği bölümünden mezun olan öğrenciler; girişimci olarak, oyun, sağlık, güvenlik gibi konularda birçok yazılımı sıfırdan geliştirebildikleri gibi, mevcut yazılımların destek ve geliştirilme sürecine destek verebilir, başka alanlarda uzmanlığa sahip kişilerin günlük işlerinin özel yazılımlarla desteklenmesini sağlayacak şekilde farklı sektörlerde çalışabilirler. Sonuçta, mezunlar başta uzay ve savunma teknolojileri olmak üzere yazılım ve araştırma-geliştirme firmalarında (Teknoparklar), bilgisayar ve yazılım teknolojilerine odaklanan bankalarda, sağlık kurumlarında, özel ve kamu bilgi işlem merkezlerinde ve üniversiteler gibi çeşitli kurum ve kuruluşlarda çalışabilirler. Ayrıca yine bu öğrenciler; Sistem analisti, sistem mühendisi, tasarım mühendisi, web tasarım ve program uzmanı, bilişim uzmanı, uygulama programcısı test mühendisi, yazılım mühendisi, yazılım mimarı, veri analisti veya veri yönetimi uzmanı olarak görev alabilirler. Girişimci bir yazılım mühendisi kendi şirketini kurarak iş hayatına atılabilir. Ayrıca lisans dönemini başarılı şekilde tamamlayan öğrenci akademik kurumlarda uygun alanlarda yüksek lisans ve doktora eğitimine başvurabilme ve akademik kariyer yapma imkanına da sahiptir.Yazılım Mühendisliği Program Çıktıları

 1. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşu ve Atatürk İlke ve İnkılâpları hakkında bilgi sahibi olur.
 2. Türkçenin yapısal özelliklerini kavrar. Türkçeyi kullanarak etkili iletişim kurar ve araştırma, okuma ve bilgilenme yeteneklerini geliştirir.
 3. Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi kazanır.
 4. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi kazanır.
 5. Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi kazanır.
 6. Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi kazanır.
 7. Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır.
 8. Gerçek yaşamdan öğrenme, çıkarsama, optimizasyon, tahminleme, sınıflandırma ve tanıma problemlerini yapay zekâ ile çözme yeteneği kazanır.
 9. Yazılım Mühendisliğine özgü problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi kazanır.
 10. Yazılım ile ilgili kavramları kullanarak, program geliştirebilir.
 11. Yazılım ve sistem güvenliği hakkında bilgi ve beceri sahibi olur.
 12. Veritabanı kurulumu, bakımı ve kontrollerini yapabilir.
 13. Bilimsel ve kültürel etkinliklere katılır.
 14. Ofis yazılımlarını ileri seviyede kullanabilir.
 15. İstenenleri sağlayacak biçimde bir sistemi ya da süreci tasarlayabilir.
 16. Verileri kullanarak grafikler ve animasyonlar oluşturabilir.
 17. Yeniliklere ve gelişen teknolojiye uyum sağlayabilmek için, kendini sürekli yenileme ve araştırmacı yeteneğini geliştirir.
 18. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi kazanır.
 19. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi kazanır.
 20. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanır.
 21. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibi olur.
 22. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi ve beceri kazanır.
 23. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanır.