×
TUR
KAYÜ Anasayfa
Amaçlarımız
AMAÇLAR

 Eğitim ve öğretim kalitesini geliştirerek ihtiyaç duyulan nitelikli mühendisler, mimarlar ve tasarımcılar yetiştirmek. Değişen koşullara uyumunu sağlayacak kurumsal kapasite ve kültür altyapısını oluşturmak. Bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak girişimci ve proje odaklı çalışmayı benimsemek.