×
TUR ENG
KAYÜ Anasayfa
AKADEMİK FAALİYETLER
Akademik Faaliyetler

MÜHENDİSLİK, MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ AKADEMİK FAALİYETLERİ


2022 YILI AKADEMİK FAALİYETLERİ

SCI/SCI-E KAPSAMINDAKİ YAYINLAR

 1. Data-Adaptive Censoring for Short-Term Wind Speed Predictors Based on MLP, RNN, and SVM Sarp A. O. , Mengüç E. C. , Peker M., Çolak Güvenç B. IEEE Systems Journal, sa.xx, ss.1-10, 2022 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)
 2. Arslan R. S., Ulutaş H., Köksal A. S., Bakır M., Ciftci B., Automated sleep scoring system using multi-channel data and machine learning, Computers In Bıology And Medıcıne, cilt.146, 2022
 3. Taşyürek M., Öztürk C., DDL: A new deep learning based approach for multiple house numbers detection and clustering, Journal Of The Faculty Of Engineering And Architecture Of Gazi University, cilt.37, sa.2, ss.843-856, 2022
 4. Taşyürek M., Çelik M., 4D-GWR: Geographically, Altitudinal, And Temporally Weighted Regression, Neural Computıng And Applications, cilt.0, ss.1-15, 2022
 5. Arslan R. S., Taşyürek M., AMD‐CNN: Android malware detection via feature graph and convolutional neural networks, Concurrency Computatıon Practıce And Experıence, ss.1-19, 2022
 6. Tekşin S., Azgınoğlu N., Akansu S. O., Structure estimation of vertical axis wind turbine using artificial neural network, Alexandria Engineering Journal, cilt.61, sa.1, ss.305-314, 2022
 7. Gul, E. (2022). A blind robust color image watermarking method based on discrete wavelet transform and discrete cosine transform using grayscale watermark image. Concurrency and Computation: Practice and Experience, e6884.
 8. Yoldas Y., Gören S., Önen A., Ustun T. S., Dynamic rolling horizon control approach for a university campus, Energy Reports, cilt.8, ss.1154-1162, 2022, DOI: 10.1016/j.egyr.2021.11.146
 9. Gani A, Sekkeli M. Experimental evaluation of type-2 fuzzy logic controller adapted toreal environmental conditions for maximum power point tracking of solar energy systems. Int J Circ Theor Appl. 2022;1‐15. doi:10.1002/cta.3374.
 10. Baran, A. Y., Korkmaz, N., Öztürk, I., & Kılıç, R. (2022). On addressing the similarities between STDP concept and synaptic/memristive coupled neurons by realizing of the memristive synapse based HR neurons. Engineering Science and Technology, an International Journal, 32, 101062.
 11. Saçu, İ. E., & Korkmaz, N. (2022). An effective method for the reduction of the device utilization amount in experimental realization of a fractional-order system. Nonlinear Dynamics, 108(3), 2369-2384.
 12. Mengüç E. C. , Xiang M., Mandic D. P. , (2022), Online Censoring Based Complex-Valued Adaptive Filters. Signal Processing, cilt.200, ss.1-12.
 13. Sarp A. O. , Mengüç E. C. , Peker M., Çolak Güvenç B., (2022), Data-Adaptive Censoring for Short-Term Wind Speed Predictors Based on MLP, RNN, and SVM. IEEE Systems Journal, doi: 10.1109/JSYST.2022.3150749
 14. Aslan E., Aslan E., (2022), Engineering the boosting of the magnetic Purcell factor with a composite structure based on nanodisk and ring resonators, Journal of Electromagnetic Waves and Applications, 36 (10), 1339-1351, doi: 10.1080/09205071.2021.2024891


DİĞER DERGİ YAYINLARI

 1. Karaaaslan İ., Azgınoğlu N., Taşyürek M., İmar uygulamalarında dağıtımın veri madenciliği yöntemi kullanılarak yapılması, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.1, 2022
 2. Turgut E., Taşyürek M., Azgınoğlu N., Kentsel Dönüşüm Sürecinde Binaların Mekânsal Veri Madenciliği Yöntemleri ile Tespiti, DÜMF Mühendislik Dergisi, cilt.13, sa.2, ss.161-167, 2022
 3. Korkmaz, N., & Saçu, İ. E. (2022). Fraksiyonel dereceli FitzHugh-Nagumo nöron modelinin devre sentezi için alternatif bir yaklaşım. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 28(2), 248-254.
 4. Korkmaz, N. (2022). Rotasyon kontrollü Wilson-Cowan nöron modeli ve donanım gerçekleştirimi. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 11(1), 77-83.
 5. Korkmaz, N. & Şıvga, B. (2022). The FPGA-Based Realization of the Electromagnetic Effect Defined FitzHugh-Nagumo Neuron Model . Chaos Theory and Applications , 4 (2) , 88-93 . DOI: 10.51537/chaos.1101581
 6. Mengüç E. C. , Acır N. Yeni bir otomatik yüz tanıma sistemi. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.11, sa.3, ss.574-583, 2022.
 7. Demirtas H., Turkmen M., Aslan E. , Aslan E. (2022), Analysis of Dual-Band Plasmonic Nanoantenna with Ultra-Thin Circular Gold Layers in Visible Region, The European Journal of Research and Development, 2 (2), ss.329-337.
 8. Gümüşcü D., Aslan E., Aslan E., (2022) Analysis of Tungsten Disulfide Contribution to the Reflected Phase of the Four-Arm Bilayer Nanoantenna Structure, CurrentDebates on Natural and Engineering Sciences, Editörler: ÇOĞUN H. Y., KARACAGİL Z.,Editör, Bilgin Kültür Sanat Yayınları, Ankara, ss.53-59.

ULUSAL/ULUSLARARASI BİLDİRİLER

 1. Aydın S., Taşyürek M., Öztürk C., MR Görüntüleri Ön İşlenerek Derin Ağlar ile Alzheimer Hastalık Tespiti, International Conference On Emerging Sources In Science, İstanbul, Türkiye, 25 - 27 Mayıs 2022, ss.120-156
 2. Baran, A.Y, Randrianantenaina, J.L, Korkmaz, N., Kılıç, R. (2022). Prodromakis pencere fonksiyonu ile tasarlanan memristör elemanının FPGA tabanlı gerçekleştirimi. IV. İnternational Turkic World Congress on Science and Engineering (TURK-COSE 2022), June 23-24.
 3. Yidiz, R., Demir, R., Barut, M., (2022), Speed-Sensorless Predictive Torque Control of IM based on the Adaptive Fading Extended Kalman Filter, IV. İnternational Turkic World Congress on Science and Engineering (TURK-COSE 2022), June 23-24.
 4. Eren Y., Çolak Güvenç B. , Mengüç E. C., (2022), Online Censoring Based Acoustic Feedbak Cancellation for Wearable Hearing Aids. IEEE 30. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SIU 2022), Karabük, Türkiye, 15 - 18 Mayıs 2022, ss.1-4
 5. Çolak Güvenç B. , Eren Y., Mengüç E. C., (2022), Novel Online Censoring Based Learning Algorithm for Complex-Valued Big Data Streams. IEEE 30. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SIU 2022), Karabük, Türkiye, 15 - 18 Mayıs 2022, ss.1-4
 6. Gümüşcü D.,Aslan E.,Aslan E., (2022), Analysis of Tungsten Disulfide Contribution to the Reflected Phase of the Four-ArmBilayer Nanoantenna Structure, 2.International Congress of Engineering and Natural Sciences Studies (ICENSS2022), Ankara, Türkiye,7 -09 Mayıs 2022, ss.53-59.
 7. Demirtaş H., Türkmen M., Aslan E., Aslan E., (2022), Far-Field and Near-Field Characteristics of Plasmonic Elliptical Nanoaperture Arrays, TURK-COSE 2022 4th International Turkic World Congress on Science and Engineering, Niğde, Türkiye 23-24 Haziran 2022
 8. Aslan E., Aslan E., (2022), All-Dielectric Nanophotonic Sensor Based on PbTe Nanocuboids, TURK-COSE 2022 4th International Turkic World Congress on Science and Engineering, Niğde, Türkiye 23-24 Haziran 2022.
 9. Demirtaş H., Türkmen M., Aslan E. , Aslan E., (2022), Analysis of Dual-Band Plasmonic Nanoantenna with Ultra-Thin Circular Gold Layers in Visible Region, ESCICONF 2022 - International Conference On Emerging Sources In Science, İstanbul, Türkiye, 26 – 27Mayıs 2022.
 10. Gani A., Design and Analysis of High Gain DC-DC Converter for Single-Phase Grid-Tied Systems. TURK-COSE 2022 4th International Turkic World Congress on Science and Engineering, Niğde, Türkiye 23-24 Haziran 2022.


DİĞER AKADEMİK FAALİYETLER (TÜBİTAK VE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU DESTEKLİ PROJELER)

 1. Statik analiz tabanlı hibrit özellik vektörü ile Android kötücül yazılım tespit modeli, ARSLAN R. S. (Yürütücü)
 2. Gerçek Zamanlı Olarak Konumlarıyla Birlikte Ev Kapı Numarasının Derin Öğrenme Yöntemi İle Tespit Aracı, Taşyürek M. (Yürütücü), Öztürk C.
 3. KAYÜ Kariyer Başlangıç Destek Projesi (Haziran 2022-Devam Ediyor)-Yüksek Kazançlı DA/DA Çevirici için İleri Bulanık Mantık Tabanlı Denetim Yöntemlerinin Geliştirilmesi. Yürütücü: Dr. Öğr. Üyesi Ahmet GANİ; Araştırmacı: Dr. Öğr. Üyesi Rıdvan DEMİR
 4. KAYÜ Kariyer Başlangıç Destek Projesi (Haziran 2022-Devam Ediyor)-Yüksek Başarımlı Hız Algılayıcısız Asenkron Motor ve Kalıcı Mıknatıslı Senkron Motor Sürücüleri İçin Yeni Hız Kestirim Yöntemlerinin Geliştirilmesi. Yürütücü: Dr. Öğr. Üyesi Rıdvan DEMİR; Araştırmacı: Dr. Öğr. Üyesi Ahmet GANİ
 5. KAYÜ Kariyer Başlangıç Destek Projesi (Ocak 2022-Devam Ediyor)- İlkel Omurgalı Canlı Taşemen Balığının Yüzme Hareketi Kontrolörü Merkezi Desen Üreteci Hücrelerinin Nöromorfolojik Gerçekleştirimi. Yürütücü, Dr. Öğr. Üyesi Nimet KORKMAZ
 6. TÜBİTAK ARDEB-1011 Projesi, (Mart 2022-Devam Ediyor) - Kızılötesi ve Görünür Dalga Boyları için Meta-Lenslerin Tasarım, Üretim ve Karakterizasyonu, Yürütücü: Dr. Öğr. Üyesi Ekin ASLAN, Araştırmacı: Prof. Dr. Mustafa TÜRKMEN, Araştırmacı: Dr. Öğr. Üyesi Erdem ASLAN
 7. KAYÜ Normal Araştırma Projesi (Mart 2022-Devam Ediyor) – Tungsten Disülfit Destekli Plazmonik Metayüzey Tasarımı, Yürütücü: Dr. Öğr. Üyesi Ekin ASLAN, Araştırmacı: Dr. Öğr. Üyesi Erdem ASLAN, Araştırmacı: Öğrenci Duygu GÜMÜŞCÜ, Araştırmacı: Öğrenci Büşra ERSOY


2021 YILI AKADEMİK FAALİYETLERİ

SCI/SCI-E KAPSAMINDAKİ YAYINLAR
 1. Erdem Aslan & Ekin Aslan (2022) Engineering the boosting of the magnetic Purcell factor with a composite structure based on nanodisk and ring resonators, Journal of Electromagnetic Waves and Applications, DOI: 10.1080/09205071.2021.2024891
 2. Hizlisoy, S., Yildirim, S., & Tufekci, Z. (2021). Music emotion recognition using convolutional long short term memory deep neural networks. Engineering Science and Technology, an International Journal, 24(3), 760–767. https://doi.org/10.1016/J.JESTCH.2020.10.009
 3. Atasever, S., Azgınoglu, N., Erbay, H., & Aydın, Z. (2021). 3-State Protein Secondary Structure Prediction based on SCOPe Classes. Brazilian Archives of Biology and Technology, 64.
 4. Karaca, Z., Korkmaz, N., Altuncu, Y., Kılıç, R. An extensive FPGA-based realization study about the Izhikevich neurons and their bio-inspired applications. Nonlinear Dynamics, 105, 3529–3549 (2021). https://doi.org/10.1007/s11071-021-06647-1
 5. Baran A. Y. , Korkmaz N. , Öztürk İ., Kılıç R. On addressing the similarities between STDP concept and synaptic/memristive coupled neurons by realizing of the memristiveü synapse based HR neurons. Engıneerıng Scıence and Technology-An Internatıonal Journal-JESTECH, 2021. https://doi.org/10.1016/j.jestch.2021.09.008
 6. N. Korkmaz, A Phase Control Method for the Dynamical Attractor of the HR Neuron Model: The Rotation-Transition Process and Its Experimental Realization. Neural Process Lett. 2021, Doi: https://doi.org/10.1007/s11063-021-10568-w
 7. E. Karaköse and M. Keskin. Microstructural and mechanical properties of melt-spun Al-3Ni-3Si alloy. Materials Letters 286 (1), 129256, 2021.
 8. S. Karagoz, N. B. Kiremitler, G. Sarp, S. Pekdemir, S. Salem, A. G. Goksu, M. Serdar Onses, I. Sozdutmaz, E. Sahmetlioglu, E. S.t Ozkara, A. Ceylan, and E. Yilmaz. Antibacterial, Antiviral, and Self-Cleaning Mats with Sensing Capabilities Based on Electrospun Nanofibers Decorated with ZnO Nanorods and Ag Nanoparticles for Protective Clothing Application. ACS Applied Materials & Interfaces 13 (4), 5678-5690, 2021.
 9. E Kilavuz, E Turac, S Ilk, E Sahmetlioglu. Electropolymerizations of two novel EDOTBODIPY zinc oxide nanocomposites and evaluation of their in vitro antibacterial activities, Polymers for Advanced Technologies 32 (3), 1086-1100.
 10. R.S.Arslan. AndroAnalyzer: android malicious software detection based on deep learning. Peerj Computer Science. 7, 1-17, 2021.
 11. M. Taşyürek and M. Çelik, FastGTWR: A fast geographically and temporally weighted regression approach, Journal of The Faculty of Engineering And Architecture of Gazi University, vol.36, no.2, pp.715-726, 2021.
 12. E. Zerdali, R. Yildiz, R. Inan, R. Demir and M. Barut, Improved speed and load torque estimations with adaptive fading extended Kalman filter, Internatıonal Transactions on Electrical Energy Systems, 31(1), 2021.
 13. E. Zerdali and R. Demir, Speed-sensorless predictive torque controlled induction motor drive with feed-forward control of load torque for electric vehicle applications, Turkish Journal Of Electrical Engineering And Computer Sciences, 20(1), 223-240, 2021.
 14. E. Aslan, Lensing for optical communication by diffraction from Peano curve-based fractal with alternative plasmonic material, Optik, 242, pp. 1-11, 2021.
 15. E. C. Mengüç, S. Çınar, M. Xiang and D. P. Mandic, Online Censoring Based Weighted-Frequency Fourier Linear Combiner for Estimation of Pathological Hand Tremors, IEEE Signal Processing Letters, 28, 1460-1464, 2021.
 16. E.C. Mengüç. Adaptive Fourier linear combiner based on modified least mean Kurtosis algorithm for the processing of sinusoidal signals. Transactions of the Institute of Measurement and Control 43(5), 1039-1047, 2021.


DİĞER DERGİ YAYINLARI

 1. Arslan, R.S., (2021). Kötücül URL Filtreleme için Derin Öğrenme Modeli Tasarımı A Deep Learning Model for Malicious Url Filtering, European Journal of Science and Technology 1(29):122-128
 2. R. S. Arslan, "Identify Type of Android Malware with Machine Learning Based Ensemble Model," 2021 5th International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies (ISMSIT), 2021, pp. 628-632, doi: 10.1109/ISMSIT52890.2021.9604661.
 3. Çolakoğlu, E. , Hızlısoy, S. & Arslan, R. S. (2021). Konuşmadan Duygu Tanıma Üzerine Detaylı bir İnceleme: Özellikler ve Sınıflandırma Metotları . Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi , Ejosat Özel Sayı 2021 (RDCONF) , 471-483 . DOI: 10.31590/ejosat.1039403
 4. Hizlisoy, S., & Arslan, R. (2021). Text independent speaker recognition based on MFCC and machine learning. Selcuk University Journal of Engineering Sciences, 20(3), 73-78.
 5. Şengül S., Taşyürek M., Daşbaşı B., Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences, cilt.8, sa.18, ss.165-174, 2021. DOİ: 10.38065/euroasiaorg.824
 6. Aydın, S. , Taşyürek, M. & Öztürk, C. (2021). Derin Öğrenme Yöntemi ile İç Anadolu Bölgesi ve Çevresi Hava Kirliliği Tahmini . Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi , Ejosat Özel Sayı 2021 (ISMSIT) , 168-173 . DOI: 10.31590/ejosat.1019618 
 7. Korkmaz, N., Saçu, İ.E. An efficient design procedure to implement the fractional-order chaotic jerk systems with the programmable analog platform. Chaos Theory and Applications, vol(3), no(2), pp: 59-66, 2021. https://doi.org/10.51537/chaos.971441
 8. Arslan, R.S., "FastTrafficAnalyzer: An Efficient Method for Intrusion Detection Systems to Analyze Network Traffic", Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi, 12(4), 565-572, 2021.
 9. Y. E. Altınışık R. Demir ve M. Barut, Improved switching-EKF based field oriented control of induction motors, Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.10, no.2, pp.545-552, 2021.
 10. İ.E. Saçu, N. Korkmaz. The Circuit Synthesis of the Fractional-Order Chaotic Lorenz System. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, 24, 42-43, 2021.
 11. S. Hızlısoy And Z. Tüfekci, Classification Of Music Genres From Turkish Music With Deep Learning, Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, vol.24, pp.176-183, 2021.
 12. M. Taşyürek, Denormalization Method in Geographical Information Systems Search Process where Spatial Data is Frequently Updated, Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, no.24, pp.18-23, 2021.
 13. M. Taşyürek, Determination of Bus Station Violations with Spatial-Temporal Data Mining Method, Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, no.24, pp.449-454, 2021.


ULUSAL/ULUSLARARASI BİLDİRİLER

 1. Arslan, R.S., Makine Öğrenmesine Dayalı Otomatik Müzik Türü Tanıma Modeli International Congress on Art and Design Research and Exhibition, Niğde, Turkey, pp.1591-1598, 2021.
 2. Taşyürek M., 2021 6th International Conference on Computer Science and Engineering (UBMK), Ankara, Türkiye, 15 - 17 Eylül 2021, ss.124-128.
 3. Taşyürek M., III. International Turkic World Congress on Science and Engineering, Niğde, Türkiye, 14 - 15 Haziran 2021, ss.176-193.
 4. Taşyürek M., IV International Conference on Data Science and Applications (ICONDATA’20), Muğla, Türkiye, 4 - 06 Haziran 2021, ss.495-499.
 5. Aydin S., Taşyürek M., Öztürk C., Uzun Süreli Kısa Bellek Ağı Yöntemi İle Trafik Yoğunluk Tahmini1st International Congress on Artificial Intelligence and Data Science, İzmir, Türkiye,, ss.133-143, 26 Kasım - 28 Aralık 2021.
 6. N. Batmaz, R. Kanmış, COVID-19 Pandemi Sürecinde Yaparak Öğrenme Yönteminin Öğrencilerin Tasarım Süreci Üzerindeki Etkisi, International Congress on Art and Design Research and Exhibition, Niğde, Türkiye, pp.37-38, 21-22 Haziran 2021.
 7. Arslan, R.S., "Comparison of Feature Selection Methods in Security Analysis of Android", 2021 6th International Conference on Computer Science and Engineering (UBMK), 1-5, 2021.
 8. Terzi, R., & Azginoglu, N. (2021, August). A Novel Pipeline on Medical Object Detection for Bias Reduction: Preliminary Study for Brain MRI. In 2021 International Conference on INnovations in Intelligent SysTems and Applications (INISTA) (pp. 1-6). IEEE.
 9. S. Aydın and C. Öztürk, "Indoor Positioning Using Ultra-Wideband Technology," International Congress on Art and Design Research and Exhibition, Niğde, Turkey, pp.1515-1522, 2021.
 10. İ.E. Saçu, N. Korkmaz. Çok Kanatlı Bir Kaotik Sistemin Fraksiyonel Versiyonu ve Devre Sentezi. 29. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SIU2021), Türkiye, 09-11 Haziran 2021.
 11. N. Korkmaz. A Programmable Analog Device Based Emulation Circuit Design for Excitatory and Inhibitory Neurons.3rd International Congress on Human-Computer Interaction, Optimization and Robotic Applications (HORA) , Ankara, Turkey, 1-4, 2021.
 12. İ.E. Saçu, N. Korkmaz. The Circuit Synthesis of the Fractional-Order Chaotic Rössler System. International Symposium of Scientific Research and Innovative Studies (ISSRIS 2021), Balıkesir, Turkey, 489-498, 2021.
 13. Ş. Kaba, Y. Hames, E. Aslan, E. Aslan, Enhancement of Magnetic Dipole Spontaneous Emission with Silicon Hollow Nanocuboid Resonator in Visible Range, HORA 2021 3rd International Congress on Human-Computer Interaction, Optimization and Robotic Applications, Ankara, Türkiye, 11 - 13 Haziran 2021, pp. 1-4, doi: 10.1109/HORA52670.2021.9461322.
 14. E. Aslan, E. Aslan, Focusing Capability of Cantor Fractal Based Optical Metamaterial, TURK-COSE 2021 3rd International Turkic World Congress on Science and Engineering, Niğde, Türkiye, 14 - 15 Haziran 2021.
 15. E. Aslan, E. Aslan, Visuality for Understanding: Effectiveness of Representational Guidance in Scientific Articles, ART&DESIGN-2021 International Congress on Art and design Research and Exhibition, Niğde, Türkiye, 21 - 22 Haziran 2021.
 16. R. Demir, R. Yıldız and M. Barut, Adaptive Fading Extended Kalman Filter Based IM Drive Improved with Feed-Forward Control of Load Torque, TURK-COSE 2021: III. International Turkic World Congress on Science and Engineering, Niğde, Türkiye, 14 - 15 Haziran 2021.
 17. M. Taşyürek, N. Azgınoğlu, Adres Bilgi Sistemi Mimari Tasarımının Mekânsal Etkileşim Yöntemi ile Oluşturulması: Kayseri Örneği, International Congress on Art and Design Research and Exhibition, 21-22 Haziran, 2021.
 18. M. Taşyürek, Publishing Large Volume Spatial Data as Map Layer with Open-Source Software, International Congress of Engineering and Natural Sciences (ICENSS2021), Ankara, Turkey, pp.50-58, 2021
 19. B. Çolak Güvenç, E.C. Mengüç. An alternative mixing parameter update rule for complex-valued collaborative adaptive filter structures, 3rd International Turkic World Congress on Science and Engineering, Niğde, Türkiye, 1-11, 2021.
 20. B. Çolak Güvenç, E.C. Mengüç. Tracking Performance of CLMK Algorithm in Abruptly Changing Environments, International Congress on Art and Design Research and Exhibition Niğde, Türkiye, 1-9, 2021.
 21. H. Canpolat, Y. Gökşen, S. İlkertapan, U. Durak, O. Karahan, and C. D. Atiş, Çinko-Kurşun Üretim Tesisi Atıklarının Beton Parke Taşlarında Kullanılması, International Congress on Art and Design Research and Exhibition Niğde, Türkiye, 2021.
 22. H. Yorulmaz, S Özuzun, B. Uzal, S. İlkertapar, U. Durak, O. Karahan, and C. D. Atiş, Nano ve Mikro Tanecikler ile Kuru Tanecik Kaplamanın Çimento Hamurlarının Erken Dayanımı Üzerindeki Etkileri, International Congress on Art and Design Research and Exhibition Niğde, Türkiye, 2021.


DİĞER AKADEMİK FAALİYETLER

 1. Büyük Veri Akışları için Çevrimiçi Sansürleme Stratejisi Tabanlı Yeni Kompleks-Değerli Adaptif Sinyal İşleme Tekniklerinin Geliştirilmesi TÜBİTAK Projesi Mengüç E. C. (Yürütücü) 2021-2023
 2. KAYÜ Bap Projesi - Protein ikincil yapı tahmini için veri madenciliği tabanlı yöntemlerin geliştirilmesi. Dr. Öğr. Nuh AZGINOĞLU 2021-2022
 3. Kayseri Üniversitesi ile Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nin birlikte düzenlediği “International Congress on Art and Design Research and Exhibition (ART&DESIGN-2021)” (Uluslararası Sanat ve Tasarım Araştırmaları Kongresi ve Sergisi (ART&DESIGN-2021)) isimli kongrenin 21-22 Haziran 2021 tarihlerinde online olarak düzenlenmesi.
 4. III. Araştırma ve İnovasyon Çalıştayı, Bilgi İletişim ve Haberleşme Teknolojileri Panelleri, Donanım ve Haberleşme Araştırmaları, Panelist: Doç. Dr. Engin Cemal MENGÜÇ, Konu: Büyük Veri Akışları için Adaptif Sinyal İşleme, 2021.
 5. III. Araştırma ve İnovasyon Çalıştayı, Sağlık ve Yaşam Bilimleri Panelleri, Sağlıkta Dijital Teknolojiler, Panelist: Dr. Öğr. Nuh AZGINOĞLU, Konu: Sağlıkta yapay zekâ, 2021.
 6. Prof. Dr. Ercan KARAKÖSE’nin Erciyes Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde (ETTO) faaliyet gösteren, "Erciyes Teknoloji Transfer Ofis Danışmanlık Hiz. San. Ltd. Şti"de yarı zamanlı olarak görevlendirilmesi.
 7. "Tungsten Disülfit Destekli Plazmonik Metayüzey Tasarımı" başlıklı Normal Araştırma Projesi, Dr. Öğr. Üyesi Ekin ASLAN.

 

2020 YILI AKADEMİK FAALİYETLERİ

SCI/SCI-E KAPSAMINDAKİ YAYINLAR

 1. İ.İ. Atabey, O. Karahan, C. Bilim, C.D. Atiş, The influence of activator type and quantity on the transport properties of class F fly ash geopolymer, Construction and Building Materials, 264, 2020.
 2. H. Çolak, E.Karaköse, Electrical and Optical Properties of Well-Aligned Ho3+-Doped ZnO Nanorods as an Alternative Transparent Conducting Oxide, JOM, 2020.
 3. E. Karaköse, H. Çolak, M. Keskin, The Effect of Magnesium Additions on Microstructural, Thermal, and Mechanical Properties of Rapidly Solidified Al-5.5wt.%Zn-x wt.%Mg (x=1, 5) Alloys, Journal of Materials Engineering and Performance, 29(11), 7308-7320, 2020.
 4. H. Çolak, E.Karaköse, Y. Derin, R. Dertli, Comprehensive experimental study on production of vertically aligned ZnO nanorod thin films and their electrical, optical and antimicrobial properties, Journal Of Materials Science-Materials In Electronics, 31(12) , 9753-9772, 2020.
 5. E. Kilavuz, E. Turac, S. Ilk, E. Sahmetlioglu, Electropolymerizations of two novel EDOT-BODIPY zinc oxide nanocomposites and evaluation of their in vitro antibacterial activities, Polymers for Advanced Technologies, 2020.
 6. E. Gokturk, İ. Öçsoy, E. Turac, E. Sahmetlioglu, Horseradish peroxidase-based hybrid nanoflowers with enhanced catalytical activities for polymerization reactions of phenol derivatives, Polymers for Advanced Technologies, 31(10), 2371-2377, 2020.
 7. A. Yay, M.S. Onses, E. Sahmetlioglu, A. Ceyhan, S. Pakdemir, G.Ö. Önder, et al. Raman spectroscopy: A novel experimental approach to evaluating cisplatin induced tissue damage, Talanta, 207, 2020.
 8. M. Şakir, S. Salem, S. Sanduvac, E. Sahmetlioglu, G. Sarp, M.S. Önses, et al. Photocatalytic green fabrication of Au nanoparticles on ZnO nanorods modified membrane as flexible and photocatalytic active reusable SERS substrates, Colloids and Surfaces A-Physicochemical and Engineering Aspects, 585, 2020.
 9. S. Karagoz, N.B. Kiremitler, M. Şakir, S. Salem, M.S. Önses, E. Sahmetlioglu, Synthesis of Ag and TiO2 modified polycaprolactone electrospun nanofibers (PCL/TiO2-Ag NFs) as a multifunctional material for SERS, photocatalysis and antibacterial applications, Ecotoxicology and Environmental Safety, 188, 2020.
 10. B. Daşbaşı, Stability analysis of the hiv model through incommensurate fractional -order nonlinear system, Chaos Solitons & Fractals, 137, 2020.