×
TUR ENG
KAYÜ Anasayfa
Üniversite Öğrencilerinin İnternet Bağımlılığı Düzeylerinin İletişim Becerileri ve Sosyal Kaygı Durumları ile İlişkisinin İncelenmesi

"İnternetin bilinçli ve güvenli kullanımına yönelik saha çalışmalarının" gerçekleştirilmesi amacıyla Bilgi Teknoloji ve İletişim Kurumu bünyesinde "Öğretmen, Öğrenci ve Ebeveynlere Yönelik İnternetin Bilinçli ve Güvenli Kullanımı Becerilerinin Ölçülmesi ve Geliştirilmesine Yönelik Saha Çalışması" projesi başlatılmıştır.

Proje kapsamında yapılacak çalışmalardan biri "Üniversite Öğrencilerinin İnternet Bağımlılığı Düzeylerinin İletişim Becerileri ve Sosyal Kaygı Durumları ile İlişkisinin İncelenmesi" çalışmasıdır.

Çalışma https://forms.gle/2BRUN3xJxELYJwvS9 linki üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek olup öğrencilerimizin kısa ankete katılımları beklenmektedir.


06 Ekim 2022 Perşembe