×
TUR ENG
KAYÜ Anasayfa
Yazılım Mühendisliği Bölümü Açılması

Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü'nün, Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi bünyesinde bölüm/anabilim dalı açılması konusundaki teklifleri 07.04.2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı Kanun'un 2880 sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca,söz konusu fakülte bünyesinde Yazılım Mühendisliği Bölümü ile Yazılım Mühendisliği Anabilim Dalının açılması uygun görülmüştür.


15 Nisan 2021 Perşembe