×
TUR ENG
KAYÜ Anasayfa
Mazeret Sınavları Hakkında

Üniversitemiz Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 16. maddesinin ç bendi "Haklı ve geçerli sebeplerle ara sınava giremeyen öğrencilere ilgili yönetim kurulunca mazeret sınavı hakkı tanınır. Ara sınavların dışındaki sınavlar için mazeret sınavı hakkı tanınmaz.

Mazeret sınavından yararlanmak isteyen öğrencilerin ders dönemi bitmeden ve mazeretin sona ermesinden itibaren en geç yedi gün içinde ilgili birime başvurmaları gerekir. Mazeret sınavı hakkı, aynı ders için birden fazla kullanılamaz. Mazeret sınavları ilgili dönem içinde yapılır." Hükmü gereğince vize sınavlarına giremeyen öğrencilerimizin kimlik fotokopileri, mazeretini gösterir belgeleri ve aşağıdaki mazeret formunun doldurulmuş hali ile birlikte; Fakültemiz Dekanlığı Yazı İşlerine elden teslim etmeleri gerekmektedir. 

İlgili bölüm başkanlıkları tarafından mazereti kabul edilen öğrencilerin mazeret sınavları 20-24 Mayıs 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

Mazeret formu için tıklayınız.


22 Nisan 2024 Pazartesi