×
TUR
KAYÜ Anasayfa
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Bölüm Misyonu:

Uluslararası seviyede araştırma ve geliştirme rekabetinin sınırlarını sonuna kadar zorlayan, yüksek meslek ahlakı edinmiş, insani değerlerine sahip çıkan, alanındaki en yeni teknolojileri ve gereksinimleri takip edebilecek ve bilgilerini güncelleyebilecek düzeyde teorik ve pratik bilgilerle donatılmış ve bu sayede çağımız problemlerine kalıcı ve yaratıcı çözümler getirebilen, analitik düşünme, problem çözme ve modelleme becerilerine sahip araştırmacı mühendisler yetiştirmektir.

Bölüm Vizyonu:

Elektrik - Elektronik Mühendisliği programı öğrencilerine ve mezunlarına en son teknik donanımı sağlamak, Elektrik - Elektronik Mühendisliğinin gerektirdiği kalıcı pratik tecrübeyi edindirmek, ulusal/uluslararası düzeyde bilimsel, teknolojik ve akademik faaliyetlerde etkin rol almak ve toplumsal gelişime katkı sağlamaktır.

Elektrik – Elektronik Mühendisliği Programı Hakkında

Elektrik - Elektronik Mühendisliği günümüzde teknolojinin hızla ilerlemesi sonucu değişen pazar koşulları ve müşteri beklentileri ile ortaya çıkan, çok disiplinli ve tümleşik bir mühendislik dalıdır. Bu doğrultuda mezunlarının akademik ve endüstriyel alanlarda; mevcut sistemlerin iyileştirilmesi veya mevcut sistemlerin yerini alacak daha hızlı ve daha güvenilir teknolojilerin geliştirilmesi konusunda yoğun çalışmalar yaptığı, farklı problemlerin çözümünde yeni teknolojilerin geliştirilmesinin hedeflendiği bir mühendislik programıdır.

Mezuniyet Sonrası İmkânlar

 • Program mezunları, çeşitli kamu ve özel sektör kuruluşlarında elektrik, elektronik, donanım, telekomünikasyon, kontrol ve otomasyon, araştırma ve geliştirme, sistem, savunma sanayi, havacılık gibi birçok alanda çalışmak üzere istihdam edilebilirler.
 • Girişimci olmak isteyen mezunların ve hatta öğrencilerin kendi iş fikirlerini geliştirip özel sektör ve kamu kurumlarının desteği ile şirket kurabilme imkânı vardır.
 • Mezunların ve öğrencilerin katma değeri yüksek ürünlerin ve elektronik hizmetlerin üretilmesi sürecine dahil olup, ülkemiz ekonomisine katkı sağlar.
 • Bölüm mezunları kendi ilgi alanları doğrultusunda farklı anabilim dallarında yüksek lisans ve doktora eğitimlerine devam edebilirler.

Elektrik – Elektronik Mühendisliği Program Çıktıları

 1. Matematik, fen bilimleri ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği konularında yeterli teorik bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
 2. Karmaşık Elektrik-Elektronik Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, matematiksel olarak uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
 3. Karmaşık bir donanım veya yazılım sistemi, süreci, cihazı veya ürünü tanıma ve/veya gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tanımlama ve tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi öğeleri içerirler.)
 4. Elektrik-Elektronik Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
 5. Elektrik-Elektronik Mühendisliği problemlerini ve kavramlarını inceleme, simülasyon ve/veya deney yaparak sonuçları analiz etme, yorumlama ve doküman oluşturma becerisi.
 6. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
 7. Mesleki ve/veya diğer kişi veya kuruluşlar ile Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
 8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgi kaynaklarına ve bilimsel yayınlara erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
 9. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
 10. Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
 11. Elektrik-Elektronik Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.