×
TUR ENG
KAYÜ Anasayfa
Öğrenci Alınması

2547 sayılı Kanun'un 2880 sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 ve 7/h maddeleri ve 3843 Sayılı Kanun'un 4. maddesi uyarınca;

  • Bilgisayar Mühendisliği bölümüne 60 öğrenci,
  • Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümüne 40 öğrenci

alımı uygun görülmüştür.


04 Mayıs 2021 Salı